योजना

पुणे महानगरपालिका नागरवस्ती विकास योजना अंतर्गत व दीपस्तंभ संस्था या मार्फत चालवले जाणारे बचत गट :

दीपस्तंभ बचत गट

संस्थेने 2008 मध्ये महिलांसाठी एक विशेष मोहीम चालू करण्यात आली दीपस्तंभ योजना या नावाने....

Know More

समृद्धी बचत गट

संस्थेने 2008 मध्ये महिलांसाठी एक विशेष मोहीम चालू करण्यात आली दीपस्तंभ योजना या नावाने....

Know More

स्फूर्ती बचत गट

संस्थेने 2008 मध्ये महिलांसाठी एक विशेष मोहीम चालू करण्यात आली दीपस्तंभ योजना या नावाने....

Know More

उन्नती बचत गट

संस्थेने 2008 मध्ये महिलांसाठी एक विशेष मोहीम चालू करण्यात आली दीपस्तंभ योजना या नावाने....

Know More

आमच्या दिपस्तंभ संस्था संस्थेचे ब्रीदवाक्य

स्वप्न गरिबांचे - शून्यातून विश्वाकडे, ध्येय संस्थेचे - बचतीकडून समृद्धीकडे

सुस्वागतम

स्वप्न गरिबांचे - शून्यातून विश्वाकडे, ध्येय संस्थेचे - बचतीकडून समृद्धीकडे

कमल व्याख्यानमाला

वर्ष 2018

महिला मेळावा

वर्ष 2012

दशकपूर्ती सोहळा

वर्ष 2012

महिला सबलीकरण

वर्ष 20018

महिला मेळावा वर्ष 2012 मध्ये महिलांसाठी विविध खेळांची स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. दशकपूर्ती सोहळा 2002 ला दीपस्तंभ संस्थेचे कार्य चालू झाले. 2012 मध्ये दशकपूर्ती सोहळा साजरा करण्यात आला.

कमल व्याख्यानमाला दत्ता कोहिनकर, निलेश जगताप, प्रा. सोनवणे पी. आर. यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले.

दशकपूर्ती सोहळा 2012 दीपस्तंभ संस्थेचे ला कार्य चालू झाले 2012 मध्ये दशकपूर्ती सोहळा साजरा करण्यात आला.

महिला मेळावा वर्ष 2012 मध्ये महिलांसाठी विविध खेळांची स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले.

2018 मध्ये महिला सबलीकरण कार्यशाळा महिलांवर होणारे अत्याचार कशाप्रकारे संपवण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिर घेण्यात आले व अध्यक्ष नगरसेवक सौ. रेखा टिंगरे होते.

आमच्या दिपस्तंभ संस्था संस्थेचे ब्रीदवाक्य

स्वप्न गरिबांचे - शून्यातून विश्वाकडे, ध्येय संस्थेचे - बचतीकडून समृद्धीकडे

दिपस्तंभ संस्था - अहवाल